Forældre-information om sprogtest:

Indledning

Formålet med denne test er primært at hjælpe fagpersoner med at vurdere 3-6 års børns evne til at opfatte og forstå ord med høj baggrundsstøj. Test af denne type har vist sig velegnet til at udpege børn med behov for en ekstra hjælp enten i form af mere sproglig stimulering, høreforbedring (f.eks. trommehindedræn) eller anden omsorg.

Udviklingen og standardiseringen af testen er sket i samarbejde med Taleinstituttet, Risskov (Eve Galker) Århus Universitet (lektor Jens Dørup), Odense Universitet (Prof. Jørgen Lous), Københavns Universitet (læge ph.d. Maj-Britt G. Lauritsen) og Center for Hørenedsættelse (konsulent Annette Bonde Nielsen, Fredericia skolen) og er bl.a. støttet af Sygekassernes Helsefond, Fonden til støtte af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt, og Oticon Fonden. Flere detaljer om testen kan læses på denne hjemmeside. (se vedhæftede)

Informeret samtykke.

Testen og de resultater vi indsamler vil blive brugt til kvalitetssikring og videnskabelig forskning, derfor ønsker vi at brugerne udfylder nogle få oplysninger både før og efter testen. Disse oplysninger omfatter Navn og CPR-nummeret på de børn der testes. Dels for at have en entydig identifikation af hvem der testes, gentestes og dels fordi vi er interesseret i at undersøge om testresultaterne har nogle konsekvenser for forbruget af sundhedsydelser, f.eks. indsættelse af dræn i trommehinden.

CPR-numrene bliver straks krypteret og data bliver opbevaret på specielt sikrede computere. Ingen enkeltpersoner vil kunne genkendes i eventuelle videnskabelige artikler om testen. Der er ikke planlagt at vi vil kontakte de testede personers forældre senere, men et kort spørgeskema efter nogle år kan komme på tale.

Med udfyldes af dette spørgeskema gives der således tilladelse til at vi efter tilladelse fra Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen og Den Centrale Videnskabsetisk Komité kan lave opfølgende undersøgelser i danske registre. Denne tilladelse vil på ethvert tidspunkt kunne trækkes tilbage med øjeblikkelig virkning uden at det får konsekvenser på anden vis. Persondata lovens bestemmelser vil nøje blive fulgt.

Projektansvarlig er praktiserende læge, professor, dr.med. Jørgen Lous, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, J.B.Winsløw Vej 9A, 5000 Odense C. e-mail: jlous@health.sdu.dk

Jeg giver hermed tilladelse til at mit Barn

Navn: …………………………………………………….CPR:…………………...

Får lavet sprogtest (Galker-test) med dataopsamling.

Forældres navn ……………………………………………………………………………

Adresse:…………………………………………………………………………………...

E-mail: ………………………

Underskrift og dato:……………………………………………………..dato:…………….