Start testen

Navn på barnet
Barnets CPR-nummer
Navn på tester
E-mail på testeren
Hvor foregår testen?

Er far eller mor tilstede ved testen?

Hvem er den voksen der tester?Hvad er årsagen til at testen laves?
Hvad er forventningen til resultatet?Sedlen med forældreinformationen er læst og underskrevet (Åben dokumentet her)

Om testen

Formålet med denne test er primært at hjælpe fagpersoner med at vurdere 3-6 års børns evne til at opfatte og forstå ord med høj baggrundsstøj. Test af denne type har vist sig velegnet til at udpege børn med behov for en ekstra hjælp enten i form af mere sproglig stimulering, høreforbedring eller anden omsorg.

Udviklingen og standardiseringen af testen er sket i samarbejde med Taleinstituttet, Risskov, Århus Universitet, Odense Universitet, Københavns Universitet og Center for Hørenedsættelse (Fredericia skolen) og er bl.a. støttet af Sygekassernes Helsefond, Fonden til støtte af forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt, og Oticon Fonden.

Med udfyldes af spørgeskemaet gives der således tilladelse til at vi efter tilladelse fra Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen og Den Centrale Videnskabsetisk Komité kan lave opfølgende undersøgelser i danske registre i fremtiden. Denne tilladelse vil på ethvert tidspunkt kunne tilbagetrækkes med øjeblikkelig virkning uden at det får konsekvenser på anden vis.

Projektansvarlig er praktiserende læge, professor, dr.med. Jørgen Lous, Forskningsenheden for almen praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, J.B.Winsløw Vej 9A, 5000 Odense C. e-mail: jlous@health.sdu.dk