Kontakt

Projektansvarlig er
praktiserende læge, professor, dr.med. Jørgen Lous
Forskningsenheden for almen praksis
Institut for Sundhedstjenesteforskning
Syddansk Universitet
J.B.Winsløw Vej 9A
5000 Odense C.
e-mail: jlous@health.sdu.dk